Mitt Sør-Aurdal, logo
Sør-Aurdal kommune
Innhold av
Eivind Olmhus
Publisert
03/09/2021
Kategori:

Resultater fra boligundersøkelsen 2021

Nedenfor har vi oppsummert saksframlegget, som presenteres for formannskapet tirsdag 7. september, med utvalgte nøkkeltall. For en bedre forståelse av tallene kan orienteringen leses i sin helhet her:
Orientering - Boligundersøkelse 2021

For en grundigere innsikt i alle resultatene kan en 25-siders analyse leses her:
Oppsummeringen av undersøkelsen.

Nøkeltall fra Boligundersøkelsen 2021

Våren 2021 gjennomførte Sør-Aurdal kommune en boligundersøkelse for å innhente kunnskap om hvor og hvordan folk vil bo, for å lettere kunne planlegge for fremtidig utbygging og planlegging. Undersøkelsen har kartlagt behov og ønsker for boligtype, kvaliteter knyttet til boligen og beliggenheten av boligen.

Totalt har 314 stykker svart på undersøkelsen, fra 15 til 80 år. 129 har svart at de planlegger å flytte til eller innenfor kommunen, og 36 har svart at de ikke bor her nå, men vil flytte til Sør-Aurdal. 27,6% svarte at den viktigste faktoren for å flytte var behov for større plass. Og 26,4% ville flytte for å bo mer sentrumsnært

De som svarte at de vil flytte innenfor kommunen eller til Sør-Aurdal er interessert i følgende boligtype:

Av de som ønsker å flytte er det 67 som svarer at de vil bygge selv, 72 ønsker å kjøpe nytt
og 111 ønsker å kjøpe brukt:

Hvilket tidsperspektiv respondentene har på å flytte og om de har lyst til å bygge selv, kjøpe
brukt eller nytt kommer frem i tabellen under:

Plasseringen til hvor respondentene ønsker å bygge nytt, kjøpe nytt og
brukt i Sør-Aurdal:

Blant svarene er det 36 stykker som har oppgitt at de vil inn i kommunen, hvorav 27 vil flytte innen 5 år. Blant disse er det flest som vil bo enebolig og på gård/småbruk:

Denne oppsummeringen gir kun et raskt overblikk over de tallene som er kommet inn i undersøkelsen. For å få bedre svar på hvordan tallene kan brukes anbefales det å lese oppsummeringen som er utført av kommuneadministrasjonen.

Andre aktuelle innlegg:
 480 030 48     
 post@mittsoraurdal.no
Personvern
| © | Levert av
TALA
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram