Hvit m i mitt sør-aurdal
Innhold av
Lene
Publisert
29/05/2024
Kategori:

Folketallsutviklingen i Sør-Aurdal

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene i vår kommune har utviklet seg i forskjellig retning de siste 40 år.

Store barnekull i perioder gjør at vi får svingninger lengre frem i tid. Vi får forskjellige behov for boliger der det enten blir ledige hus eller boligmangel.

I moderne tid er folk mobile og kan reise lenger for å komme seg til arbeid og skole, og man skulle tro at befolkningen vil bo mer spredt, men trenden i Sør Aurdal er som andre steder, at folk vil bo mer sentralt.

Folk flytter til større byer og tettsteder, og ytterkantene blir tynt befolket. I vår kommune er det derfor størst press på Bagn og områdene rundt.

At befolkningstallet på f. eks. Østre Bagn går litt ned, skyldes ikke tomme hus, men at det bor færre i hvert hus. Dette er området i kommunen med størst press, og det gir ringvirkninger til områdene rundt som Vestre Bagn, Reinli og utover i Hølera.

Hedalen har sin styrke sentralt og sørover i bygda. Nærhet til arbeidsmarkedet i Ringerike er et pluss, samt nærhet til skole og barnehage. Begnadalen har det samme i områdene sør i dalen.

Mitt Sør-Aurdal har ukentlig kontakt med folk som ønsker å flytte til kommunen. Vi kjenner godt til arbeidsmarkedet, bomuligheter og fritidstilbud, og kan derfor orientere nye innbyggere om kommunens muligheter.

Innflyttere trenger ofte arbeid til to personer med forskjellige kvalifikasjoner, det skal være nærhet til skole, barnehage og fritidstilbud.

Samtidig søker de drømmeboligen til en fornuftig pris. De som ønsker å flytte til bygdene, har oftest et ønske om god plass både i boligen og utenfor. Derfor er eiendommer med hus av en viss størrelse  mest interessant, men beliggenheten har mest å si.

Et hus kan bygges på og restaureres, men om det ligger på feil sted, er det ofte ikke så lett å velge.

De siste år er det blitt bygd leiligheter i Bagn og Hedalen. Det er gode tiltak, satt i gang av private, og som har skapt bevegelse i markedet.

Vi har fått nye innbyggere som enten har flyttet inn i moderne leiligheter, eller som har overtatt eiendommer der tidligere beboere har flyttet til leilighet.

Vi trenger flere slike boliger. De gir gode tilbud til de som ønsker en slik boform og frigjør kanskje drømmeplassen for de som ønsker en utfordring på en større eiendom.

Jeg nevnte store i barnekull som en årsak til bevegelser i folketallet. Mitt eget nærområde er et godt eksempel.

Store barnekull på de nærmeste gårdene rundt 1900 førte til mange barn på 20–30-tallet og igjen på sent 50–60-tallet og på 80–90-tallet.

I dag skulle det vært en ny økning av barnetallene, men det skjer ikke. Hvorfor? Det finnes ingen store årsaker og heller ingen klare svar.

Mange av 30-åringene har flyttet ut, funnet seg partnere, spennende jobber og etablert egne hjem. Fremdeles bor det noen i de fleste hus, vi er i 60- åra og har god plass.

Noen er heldigvis kommet tilbake og flere kan ønske å flytte hjem, og det er derfor viktig at vi legger til rette for disse med arbeidsmuligheter og gode boforhold.

Det sosiale er også viktig, og vi ser meget gode effekter av lokale «vervekampanjer» der unge voksne i bygda får andre i samme alder til å flytte hjem.

Dette skaper samhold og vekst bygdene. Fremsnakking av eget nabolag og boform er også effektivt.

Olav Kristian Huseby

Mitt Sør-Aurdal SA

Andre aktuelle innlegg:
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram