Mitt Sør-Aurdal, logo

Arbeidslivet i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal har et rikt og mangfoldig arbeidsliv. Tradisjonelle yrker innen jord og skogbruk står sterkt, helse og omsorgssektoren sysselsetter mange og håndverksyrkene har et stort mangfold.
Oversikt over ledige stillinger finner du her:
Jobb og bo
Arbeidslivet

Jobbmulighetene i Sør-Aurdal

Kommunen er som Innlandet generelt preget av liten arbeidsledighet, men arbeidstakerne er veldig fleksible og mange finner arbeid i andre kommuner, og er da dag- eller ukependlere. Aktuelle arbeidsplasser kan for eksempel ligge i Fagernes, Dokka eller Hønefoss.
Kommunen har ingen utdanningsmuligheter utover grunnskolen, men Valdres Videregående Skole ligger på Leira i Valdres og de fleste kan dagpendle dit med buss fra Sør-Aurdal. For videreutdanning innen praktiske yrker kan kommunen og dens bedrifter tilby et rikt mangfold av lærlingplasser.
Som i mange andre distrikter har arbeidsutlysninger og ansettelser lett for å foregå lokalt. Mitt Sør-Aurdal vil her forsøke å synliggjøre hva som er muligheter for arbeid i kommunen, men oppfordrer interesserte til å ta kontakt med aktuelle bedrifter for mulighet for arbeid.
Kommunen (300)
Brødrene Dokken  (80)
Fekjær Psykiatiske Senter (60)
Begna Bruk (50)
Hedda Hytter (40)
Store arbeidsgivere i Sør-Aurdal. Ca. antall ansatte i parantes
Helse og omsorg i Valdres

Helse og omsorg

En av kommunens største yrkesgrupper. Fagarbeidere, sykepleiere, spesialister, leger og andre har funnet sitt arbeid i kommunens tjeneste eller hos Fekjær. Apotek er etablert i kommunen. Det er store muligheter for arbeid innen disse yrkene i kommunen.
Snekkere

Tømrer, snekker, sagbruk

Norges største privateide sagbruk Begna Bruk, Hedda Hytter, Solheim Trevare, Massiv Tre og andre konkurrerer om faglærte tømrere, ingeniører og fagarbeidere innen bygg og trebearbeiding. Det er solide arbeidsplasser, og det er store muligheter for arbeid innen disse yrkene i kommunen.
Se lokale bedrifter innen industri, og bygg / anlegg
Økonomi Sør-Aurdal

Økonomi

Kommunen, regnskapskontorer og andre firmaer har et kontinuerlig behov for personer med økonomisk utdanning. Bransjen fører regnskap for bedrifter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med høyskole eller annen relevant utdannelse innen økonomi, er det stor mulighet for arbeid i bedrifter i kommunen.
Landbruk i Sør-Aurdal

Landbruk og skogbruk

Det er mange aktive gardsbruk i kommunen. Disse sysselsetter mest eierne og deres familie. Det er jevnlig muligheter for kjøp av landbrukseiendommer og andre eiendommer med mulighet for mindre produksjoner av landbruksprodukter. Kommunens bønder er også godt organisert for å kunne tilby spesielle og lokalt produserte matvarer. Det er etterspørsel etter landbruksavløsere. Skogbruk sysselsetter personer innen hogst og transport. Det er muligheter for arbeid innen landbruk og skogbruk i kommunen.
Anlegg og transport ikon

Anlegg og transport

Anleggsbransjen er godt utviklet i distriktet. Det bygges veier, graves tomter og bygges hytter og hus i hele kommunen, og flere av aktørene har også mange oppdrag ut av kommunen. Transport i kommunen er veitransport. Det er en godt organisert drosjenæring og flere bedrifter er engasjert i både anlegg og transportbransjen. Det er muligheter for arbeid i denne bransjen i kommunen.
Service og turisme, ikon

Service og turisme

Tjenesteytende næringer har et stort potensiale i Sør-Aurdal. Turister med overnatting er hovedsakelig hytteinnbyggere, faste gjester på campingplasser og telt og bobilturister i friluftsområdene. Tretopphytter er også blitt populært og er i god utvikling. Det finnes serveringsbedrifter med høyt faglig nivå i kommunen. Det kan være ledige stillinger og det er store muligheter for de som ønsker å starte opp virksomheter innen turisme, renhold, hytteservice og andre tjenesteytende næringer.
Handel og kontor, ikon

Handel og kontor

Kommunen har en solid handelsstand med gode dagligvareutsalg i alle bygder. Andre typer forretninger finner du mest i Bagn sentrum. Mange bedrifter har kontorfunksjoner, men tilgjengelig arbeid i butikk og kontor er begrenset.
Undervisning og barnehage, ikon

Undervisning og barnehage

Kommunen har 4 skoler og 3 barnehager, og har normalt sett vært godt dekket med kvalifiserte lærere og barnehageansatte. Hvert år er det en viss utskiftning slik at det oftest er muligheter for arbeid i skoler og barnehager i kommunen.
Teknikk, ikon

Teknikk

I Sør-Aurdal er det 2 bilverksteder, mekaniske verksteder, rørleggerbedrifter, IT-selskaper, elektromontører og et veldrevet kraftselskap. Kommunen har selv en del stillinger innen vaktmestertjenester og vann og avløp. Det er muligheter for arbeid innen tekniske yrker for de som har fagbrev eller annen relevant utdannelse.
Kunst og håndverk – frie yrker

Kunst og håndverk – frie yrker

Kommunen har en god kulturskole og engasjerte lag og foreninger innen sang, musikk, tradisjonshåndverk og husflid. Det er begrenset tilgang på arbeid innen kunst og kultur. Bedrifter innen grafisk design er etablert i kommunen. Kulturskolen sysselsetter et godt kollegium og noen bedrifter har stillinger som er basert på kunstneriske uttrykk.

Arbeidsformidling

I mange områder ansettes det ofte gjennom bekjente, og man vil lettere få seg arbeid om man henvender seg til aktuelle arbeidsgivere eller møter opp for å fortelle om seg selv. Noen stillinger blir lyst ut gjennom pressen (finn.no, avisa-valdres.no og iValdres.no)
De fleste ledige stillinger ligger på NAV sine sider. De aktuelle stillingene er i Sør-Aurdal eller i nabokommunene, opp mot en times kjøretur fra vår kommune (nav.no).
Mitt Sør-Aurdal forsøker å fange opp tilbud og etterspørsel om mulige ledige stillinger og være godt orientert om mulighetene i Sør-Aurdal. Du kan her lese om aktuelle bedrifter som svært sannsynlig kan trenge arbeidstakere og noen bedrifter som akkurat nå vurderer påfyll i arbeidsstokken.

Vurderer du å flytte til Sør-Aurdal, men har noen spørsmål?

Ring ordføreren da vel
Ordfører Marit Hougsrud i Sør-Aurdal kommune
Marit Hougsrud
Ordfører i Sør-Aurdal kommune
Tlf. 954 58 848
 480 030 48     
 post@mittsoraurdal.no
Personvern
| © | Levert av
TALA
map-markerlinkmenuarrow-rightarrow-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram