Mitt Sør-Aurdal, logo

Bo i Sør-Aurdal

Sør-Aurdals innbyggere bor stor sett i eneboliger spredt rundt i hele kommunen. Noen boliger er tilknyttet garder, noen i spredt bosetning og andre er i byggefelt.
Om folketallet ikke er økt de siste årene, så er antall husstander temmelig jevnt. Vi bor i boliger med større plass per person enn før og vi har større krav til standard enn for 0 – 60 år siden. Folk har forskjellige ønsker når det gjelder boform med hensyn til beliggenhet, størrelse og økonomi.
Foto: Bagn, Nina Haugom Grøv
Jobb og bo
Bo i Sør-Aurdal

Bomuligheter i kommunen

Om man flytter til kommunen og har arbeid vil ofte arbeidsgiverne være behjelpelig med i finne egnet bolig. Mitt Sør-Aurdal har også dette som en av våre primæroppgaver, og nedenfor kan du lese om mulighetene for å bo slik du ønsker i vår kommune.

Det er et press på boligmarkedet i kommunen, men det er stadig muligheter for å leie bolig av forskjellig størrelse og standard. Man må være forberedt på å måtte finne bolig i et annet geografisk område enn det som primært er ønsket.

Leiligheter i større enheter

Det finnes leiligheter til leie hos private i del av eneboliger. Kommunen har noen leiligheter for utleie, men disse er beregnet for kortere tidsrom der folk er kommet i raskt behov for ny bolig. Finn.no har noen utleieboliger.

Arbeidsgivere, butikker, skoler og andre kan ofte være steder man kan spørre om leiligheter for utleie.

Eneboliger

Noen leier ut eneboliger for kortere eller lenger tid. De fleste av god eller høy standard blir fort utleid. Det er rift etter de nyeste og fineste boligene og man gjør lurt i å holde kontakt med markedet gjennom arbeidsgiver eller andre man omgås.

Gardsbruk og småbruk

Landbrukseiendommer er attraktive bosteder. Noen bruk leies ut til forpaktere eller andre, men det er personlig boplikt i kommunen og derfor bebos de fleste av eierne selv.

Leiligheter

På Bagn finnes det nye sentrumsnære leiligheter for salg. Ved anledninger blir større bygg seksjonert og leiligheter selges, men tilbud er begrenset.

Enebolig

Det er nesten alltid eneboliger for salg i forskjellige prisklasser i kommunen. Man kan kjøpe enkle eldre eiendommer for en overkommelig pris, men må da regne med egeninnsats eller påkostninger for å oppnå moderne standard. Nyere eneboliger selges også til fordelaktige priser. Prisen på eiendommene gjenspeiles også av størrelse på tomt, geografisk plassering, solforhold og utsikt. Husk at det som kan være attraktivt for den ene ikke er så viktig for den andre, så gode kjøp kan være mulig. Eiendomsbransjen i Valdres er godt etablert og kan ofte tilby forskjellige boliger som annonseres i lokalavisa eller på nettsteder som Finn.no.

Småbruk og gardsbruk

Å bo på et gardsbruk er drømmen for mange og i tidligere tider hadde alle hus noe jord hvor de dyrket litt mat til eget bruk og kanskje hadde noen husdyr. I dag bor det færre mennesker på landbrukseiendommene og drifta av gardene trenger ikke så mange folk som før. Det er noen bruk som er ubebodde og som kunne vært bebodd, men de fleste av disse krever en innsats for å bli fine bosteder. Mitt Sør-Aurdal forsøker å finne slike eiendommer som kan legges ut for salg og vil gjennom vår nettside bekjentgjøre dette så raskt de er klare.

Noen bruk annonseres gjennom lokalpressen, landbrukspublikasjoner eller på Finn.no.

Eneboliger kan bygges i byggefelt, på landbrukseiendommer eller andre plasser man kan få kjøpt eller utskilt en egnet og ønsket tomt.

Vanlig byggesaksbestemmelser gjelder og man bør ta kontakt med kommunen for å forhøre seg om muligheter og begrensninger før man erverver en eiendom for boligformål. Vanligvis vil det være begrensninger på dyrka mark, nære vann og vassdrag og myr.

Boligfelter som har ledige tomter finner man i Hedalen, på Begna, i Bagn og i Reinli. De fleste av disse er kommunale og alle har vei, vann og avløp. (Se kart. Kontaktperson(er)).

Å bygge egen bolig vil kunne gi en stor egenverdi i form av stedtilhørighet, boglede, beliggenhet og utnyttelse av eiendommen etter eget ønske. Kommunens byggetekniske avdeling er svært behjelpelig med utforming og planlegging, og kan gi gode råd. Kommunen har også en byggenæring som holder et meget høyt faglig nivå.

Her kan du finne boliger og tomter som i Sør-Aurdal kommune: (lenkeknapp, kart eller opplisting).

Når fritidsboligene har fått tilnærmet boligstandard med vei helt frem, vann og avløp og god internettilgang kan det være ønskelig å tilbringe mest mulig tid på hytta. De fleste hytteområder ligger slik til at de ikke har bebodde eiendommer i nærheten, med bomvei og lang avstand til andre innbyggere, og hyttene er ofte ikke godkjent som bolighus. I noen områder kan det allikevel være muligheter for at fritidseiendommer kan godkjennes som boplasser. Ta kontakt med kommunens tekniske avdeling for ytterligere informasjon.

Vurderer du å flytte til Sør-Aurdal, men har noen spørsmål?

Ring ordføreren da vel
Ordfører Marit Hougsrud i Sør-Aurdal kommune
Marit Hougsrud
Ordfører i Sør-Aurdal kommune
Tlf. 954 58 848
 480 030 48     
 post@mittsoraurdal.no
Personvern
| © | Levert av
TALA
linkmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram