Mitt Sør-Aurdal, logo
Kulturminner i Sør-Aurdal
Kulturminner i Sør-Aurdal
Foto: Olav Kristian Huseby

Bergatn

Bagnsbergatn er et bruk på åsen over Bagn sentrum. Her føregjekk dramatiske krigshendingar i april 1940. Garden vart i 1986 definert som nasjonalt krigsminne. Bagnsbergatn er eid av Gunnars Sønsteby Minnefond. Under kampane i Gråbeinshøle 20. april og på Bagnsbergatn 21. april var det 18 tyske som fall, og 17 vart såra. Av nordmenn fall fem soldatar, og 12 vart såra. Av sivile fall ein, og tre vart såra. I desse kampane vart eit heilt tysk kompani leia av Hauptmann Herbert Stemmer såra. Det tyske 9. kompani på 92 mann vart nedkjempa av eit vestlandsk kompani på om lag 85 soldatar som vart leia av kaptein Fredrik Rieber Mohn.

Tekst: Olav Kristian Huseby

Har du flere bilder?

Send oss gjerne på post@mittsoraurdal.no
Se flere Kulturminner
 480 030 48     
 post@mittsoraurdal.no
Personvern
| © | Levert av
TALA
menuarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram