Mitt Sør-Aurdal, logo

Sør-Aurdal – «Først i Valdres»

Sør -Aurdal ligger sentralt på Østlandet og er den kommunen som ligger lengst sør av Valdres kommunene. Kommer man fra Oslo-området er vi dermed «Først i Valdres». Bagn er kommunesenteret og her får man tak i det meste man trenger av varer og tjenester.
Foto: Makalaus, av Bente Brustad
Det er et blomstrende næringsliv i kommunen. Vi har trygge og gode oppvekstmiljø og enorme friluftsområder og turmuligheter. Vi har mange og aktive lag og foreninger i kommunen, samt at vi er et attraktivt område for fritidsinnbyggere fra hele Østlandet.
Sør-Aurdal kommune sin hjemmeside finner du relevant informasjon om kommunen og dens tjenester.

Fakta

Ordfører: Marit Hougsrud (SP)
Innbyggertall: Om lag 2900
Areal: 1100 km²
Høyeste punkt: Ørneflag 1243moh
Laveste punkt: Tørrisplassen Camping. 195 moh
Største innsjø: Strøen 3,81 km²
Målform: Nynorsk og bokmål
Nabokommuner: Nord-Aurdal, Etnedal, Nordre-Land, Søndre-Land, Ringerike, Flå, Nes og Gol

Geografisk plassering

Sør-Aurdal er nederst i Valdres. De fleste beboerne vil nå til tettstedene Dokka, Fagernes eller Hønefoss på en time eller mindre. Oslo, Lillehammer og Gjøvik er 1,5 til 2,0 timer unna. Det gjør kommunen attraktiv som bosted om man ønsker å arbeide i en annen kommune.
Høyeste og laveste punkt skiller over 1000 høydemeter. Dette gir kommunen både gode vekstforhold til et rikholdig landbruk samt fine turmål og reinsbeiter i høyfjellet like ved. Begna elv glir pent gjennom Begnadalen og mindre elver gir muligheter for vannsport av forskjellig slag. Kommunen er en av landets største skogkommuner.

Historie

Kommunen er rik på historie fra ulike tidsaldere. Det finnes museer som dokumenterer og viser frem dette på en god måte, og det er rikelig med kulturminner av forskjellige slag i hele kommunen. En av de hardeste trefningene i Norge under 2. verdenskrig fant sted i Bagn, og det er mye å lære om dette på Bagn Bygdesamling og gården Bagnsbergatn.

Stavkyrkjene

Sør-Aurdal har 8 kirkebygg som alle har sine særpreg, men spesielt nevnes må stavkirkene i Hedalen og Reinli. De har hver sin spesielle historie og byggene er godt ivaretatt.

Folketallet

På 1970-tallet bodde det ca. 4000 mennesker i Sør-Aurdal. Mange av disse var unge mennesker født på 50- og tidlig 60-tallet. Det var den gang ikke arbeid til alle og mange flyttet ut for utdanning og arbeid. I dag er det litt snudd på hodet. Vi har arbeidsplasser, men mangler mennesker. De fleste av de unge fra 70-tallet går snart over i pensjonistenes rekker og det er derfor rikelig med arbeidsmuligheter for både gamle og unge i mange spennende yrker og bransjer.
Vurderer du å flytte til Sør-Aurdal, men har noen spørsmål? Ring ordføreren da vel
Ordfører Marit Hougsrud i Sør-Aurdal kommune
Marit Hougsrud
Ordfører i Sør-Aurdal kommune
Tlf. 954 58 848
 480 030 48     
 post@mittsoraurdal.no
Personvern
| © | Levert av
TALA
linkmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram