Mitt Sør-Aurdal, logo
Video: Svein Thorsrud, produsert av AS Videomaker
Innhold av
Svein Thorsrud
Publisert
10/02/2021

Bygdesenteret som vokste fram ved fossen

Vannkrafta fra Storebruføssen ga grunnlag for utvikling av mye virksomhet som: - sagbruk og høvleri, møller og frørenseri og ikke minst kraftproduksjon til Storebrofoss Tresliperi.

Tresliperiet (1910-1936) var den første industribedrifta i Sør-Aurdal og en storbedrift med 60-70 arbeidstakere på det meste.

Sliperiet – og ringvirkningene av dette – bidro i stor grad til å utvikle Bagn til et senter for industri, handel og håndverk tidlig på 1900-tallet.

Etter ca. 25 års drift satte sviktende marked en stopper for dette dristige industrieventyret i Bagn.

Andre aktuelle innlegg:
 480 030 48     
 post@mittsoraurdal.no
Personvern
| © | Levert av
TALA
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram