Mitt Sør-Aurdal, logo
Foto: Styreleder Olav Kristian Huseby og styremedlem Svein Gunnar Huset klare til å sende ut bunken med 105 brev.
Innhold av
Olav Kristian Huseby
Publisert
26/04/2021
Kategori:

Kartlegger småbruk og boliger i Sør-Aurdal

Mitt Sør-Aurdal SA har det siste året gjort en omfattende kartlegging av landbrukseiendommer og boliger uten fast bosetting i kommunen. Et prosjekt som i stor grad er inspirert av Huga på gard som Vestre Slidre og Vang gjennomførte i perioden 2017 til 2019. Antallet tomme boliger er svært høy i kommunen vår, og det er også en del boliger som leies ut, men der eieren bor utenfor Sør-Aurdal. Med et ønske om å opprette en dialog med de ulike eierne sender vi nå ut brev med en oppfordring om å ta kontakt med oss. Vi ønsker å vite om det er interesse for å skulle selge eller leie ut, eller om det allerede ligger en plan for eiendommen. Vi vil på ingen måte trenge oss på, men jobber for å få en oversikt over det potensialet som ligger i allerede etablerte boenheter i kommunen.

Bostedsundersøkelse i Sør-Aurdal
Foto: Over 100 brev er sendt ut til eiere av eiendommer i Sør-Aurdal.

Utviklingen i Sør-Aurdals innbyggertall er stadig synkende. Allikevel er det flere unge Sør-Aurdøler og innflyttere som ønsker å etablere seg, og det er derfor et behov for flere boliger. Mange familier, voksne og unge har også en drøm om et småbruk, noe som blant annet vises ved at småbruk er det mest brukte søkeordet på eiendommer på Finn.no. At Huga på gard i 2019 hadde 130 mailadresser på ventelista for interesserte forteller oss at interessen for eiendommer er stor i Valdres. Et gammelt forlatt småbruk kan for noen virke som en håpløs oppgave å gå løs på, mens for andre er det nettopp det som er drømmen. Vi håper derfor at noen vil vurdere å selge eller leie ut eiendommen til noen som drømmer om å bo på bygda. Forhåpentligvis vil det kunne bidra til kurven over befolkningsutviklinga flater ut og etter hvert begynner å stige.

Det er et godt etablert arbeidsmarked i kommunen og områdene rundt, og stor interesse for ledige stillinger viser at interessen for å bo i landlige omgivelser har tatt seg opp det siste året. Boligmarkedet i Valdres er presset, og å bygge nytt kan koste både mer tid og penger enn det en boligsøker rår over. Mitt Sør-Aurdal SA ønsker derfor at flere skal få muligheten til å bo i bygdene og vi arbeider med flere tiltak for å skape vekst og aktiviteter i kommunen.

Olav Kristian Huseby
Styreleder Mitt Sør-Aurdal SA / Varaordfører
Tlf 91798018

Marit Hougsrud
Ordfører
Tlf 95458848

Andre aktuelle innlegg:
Personvern
| © | Levert av
TALA
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram