Mitt Sør-Aurdal, logo
Foto: JVB
Innhold av
Eivind Olmhus
Publisert
21/10/2021
Kategori:

Morgonavgangen til Oslo er tilbake

Valdresekspressen er tilbake med morgonavgangen som går forbi Bagn klokka 06:00 og er framme ved Oslo Bussterminal 08:40. Han var tidlegare i stor grad nytta av pendlarar, men er eit av tilboda som fall bort under pandemien.

No er avgangen tilbake, slik at du kan reise kollektivt inn til hovudstaden og rekke morgonmøtet frå klokka 9. Enn så lenge er tilbodet kun tilgjengelig på måndagar, men Helge Kvamme i Jotunheimen og Valdresruten Bilselskaphåpar at tilbodet blir utvida til kvar ukedag slik det var før. Førebels er det eit prøveprosjekt for å sjå om behovet er like stort som tidlegare.

- Denne måndagsruta var av dei mest nytta før nedstengingen skjedde, fortel Helge.

JVB må derfor finne ut om kundegrunnlaget er like stort som det var tidligare, før resten av dei gamle avgangane kan settast inn. No har Jotunheimen og Valdres bilruter 3 og 4 avgangar inn til Oslo daglig, medan det før pandemien var oppe i 7 avgangar kvar veg.

Nedanfor gjer vi ei kjapp oversikt over rutetilboda med utvalde haldeplassar.
Bruk Nor-Way appen eller www.nor-way.no for å sjå oppdaterte avgangar og bestilla billett.

DagUtvalgte avganger til Oslo
MandagBagn:           06:00 
Tollefsrud:   06:21
Nes i Ådal:  06:36
Oslo:            08:40
Mandag - lørdagBagn:           08:12
Tollefsrud:   08:33
Nes i Ådal:  08:47
Oslo:  10:45
Alle dager Bagn:           12:12
Tollefsrud:   12:33
Nes i Ådal:   12:47
Oslo:             14:45
Alle dager Bagn:          16:17
Tollefsrud:   16:34
Nes i Ådal:  16:48
Oslo: 18:45
Torsdag- søndagBagn:           19:26 
Tollefsrud:  19:47
Nes i Ådal:  20:02
Oslo:  21:55
DagUtvalgte avganger fra Oslo
Mandag - lørdagOslo:           08:30 
Nes i Ådal:   10:23
Tollefsrud:  10:37
Bagn:           10:59
Mandag
Fredag - søndag
Oslo:           10:20
Nes i Ådal:   12:18
Tollefsrud:  12:32
Bagn:           12:54
Alle dager Oslo:           13:05
Nes i Ådal:   15:04
Tollefsrud:  15:18
Bagn:           15:40
FredagOslo:           15:05
Nes i Ådal:   17:09
Tollefsrud:  17:23
Bagn:           17:45
Mandag - fredag,
Søndag
Oslo:           17:05
Nes i Ådal:   19:09
Tollefsrud:  15:18
Bagn:           19:45
Søndag Oslo:           20:05
Nes i Ådal:   21:54
Tollefsrud:  22:08
Bagn:           22:30
Andre aktuelle innlegg:
 480 030 48     
 post@mittsoraurdal.no
Personvern
| © | Levert av
TALA
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram