Hvit m i mitt sør-aurdal
Foto: Arne G. Perlestensbakken
Innhold av
Arne Heimestøl v/Hedalen.no
Publisert
10/05/2022
Kategori:

Fallskjermer over Vassfaret – historier om Base Elg

Samfunnssalen på Hedalen barne- og ungdomsskole var fullsatt da dokumentarfilmen «Fallskjermer over Vassfaret – historier om Bare Elg» ble vist for første gang 8. mai. Filmen handler om det som skjedde i Vassfaret i slutten av andre verdenskrig.

Mange hadde møtt opp på filmpremieren. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Boka «Fallskjermer over Vassfaret» av generalmajor Paul M. Strande er én av kildene som blir brukt i filmen. Skuespiller Cato Skimten Storengen har i tillegg intervjuet tidsvitner og slektninger av disse.

Det er verdt å merke seg at det som foregikk i Vassfaret under krigen, var strengt hemmelig. Flere fra Sør-Aurdal og Ringerike var involvert i virksomheten som ikke ble avslørt. Området, som også på den tiden var vanskelig tilgjengelig vinterstid, bidro til det. Intervjuene i filmen har bidratt til ny kunnskap om det som skjedde.

Filmen er svært interessant, og vi vil tro at flere vil se den når den etter hvert blir tilgjengelig på nettet. Ikke minst mener vi den vil egne seg godt som undervisningsfilm for skoleelever.

Grundig prosess

Det var nå avdøde Arild Bjørnstad som tok initiativet filmen for tre år siden. Bjørnstad jobbet da sammen med Arild Haglund og Jan Warberg i Base Elg-gruppa – en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Bautahaugen samlinger. – Uten hjelp fra denne gruppa hadde det ikke vært mulig å lage filmen, sier dokumentarfilmens produsent, Kjell Eriksen.

Base Elg-gruppa fikk blomster. Fra venstre Jan Warberg. Marianne Bjørnstad var gift med Arild Bjørnstad. Til høyre Arild Haglund. Foto: Arne G. Perlestenbakken.

Filmen har fått støtte fra Bautahaugen samlinger, Østnorsk filmsenter og Valdres sparebank. Mye av jobben er likevel gjort på dugnad.

Filmopptakene starta i 2019. Foto er tatt av Martin Strøm og Kjell Eriksen. De siste dronevideoen ble tatt opp etter vinterstormene som rammet blant annet Hedalen og Vassfaret i 2021/2022.

Filmmusikken er laget av Bjørnar Bjørnstad. Skuespiller Cato Skimten Storengen er forteller og har manus og regi. – Skuespilleren har også talent som dokumentarfilmskaper, sier Kjell Eriksen. – Han bruker jeg gjerne om igjen.

Kjell Eriksen, som er innflytter i Hedalen, er produsent og har ansvaret for filming og klipping. I 1985 starta han firmaet Videomaker. Firmaet har produsert rundt 100 dokumentarfilmer – de fleste for TV2 og NRK, og noen for eksport til utlandet.

Cato Skimten Storengen, Bjørnar Bjørnstad og Kjell Eriksen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Cato Skimten Storengen ved Bjørke i Vassfaret. Skjermdropp fra filmen.

Base Elg

Base Elg i Vassfaret hadde i slutten av andre verdenskrig som oppgave å lære opp personell som skulle overta etter tyskerne. Under denne hovedbasen var det tre andre underbaser. De lå i området mellom Begnadalen og Randsfjorden, i Ådalsfjellene mellom Sperillen og Strømsoddbygda og i skog- og fjelltraktene mellom Nesbyen og Eggedal.

Base Elg ble ledet av major og ådøling Paul M. Strande, og baseoperasjon var, ifølge lokalhistoriker Arild Haglund, initiert av de alliertes overkommando. 

Base Elg var plassert inn under Milorg. Ifølge Store norske leksikon var Milorg den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig (1940–1945). Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando).

Inger Stensrud er ett av tidsvitnene i dokumentarfilmen. På gården der hun vokste opp sør i Hedalen, var det sykestue.
Den var viktig for dem som var under opplæring på Base Elg i Vassfaret.

Milorg hadde hele tiden det samme hovedmålet; å bygge opp en landsomfattende undergrunnshær som kunne bistå allierte og norske styrker med frigjøringen av Norge.

– Fra det første kurset ble holdt i Vassfaret januar 1945 til krigens slutt hadde flere hundre mann vært på kurs i én av de fire underbasene av ELG. Således stod Milorg distrikt 14 ved frigjøringa fram som den enheten innen Milorg med størst og best trenet ledelsesapparat i Norge. De var også best utstyrt takket være de omfattende flyslippleveransene, forteller Arild Haglund, som legger til at den nærmeste lokalenheten av Milorg inntil Vassfaret var Hedalstroppen på ca. 40 mann.

40 flyslipp med våpen og forsyninger fra England ble sluppet i Vassfaret. Det er fortsatt spor etter noen av disse i dag. Skjermdropp fra filmen.

Mobiliseringa av den enkelte milorgjeger skulle skje hovedsakelig (og skjedde ved freden) fra de enkeltes hjem.

I dokumentarfilmen får vi høre om hvor viktig det var med privatforsyninger til basen i Vassfaret fra tilstøtende bygder. Her var begnadølen Rasmus Piltingsrud sentral. Her er et fornøyelig manusutkast Cato Skimten Storengen har satt sammen basert på historiske kilder.

Mye tungt arbeid med forsyninger både fra flyslipp og Begnadalen/Hedalen. Skjermdropp fra filmen.
Tidsvitner og slektninger til dem.

Andre aktuelle innlegg:
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram