Hvit m i mitt sør-aurdal

Næringsliv - etablering og vekst

I Sør-Aurdal er det behov for arbeidsplasser, nyetableringer og vekst i eksisterende næringsliv.
For mange bransjer er forutsetningene allerede svært gode til å lykkes her, i tillegg forsøker kommune og offentlige etater å legge til rette for nytenking, nye bransjer og innovasjon.
Foto: Begna Bruk
Næringsliv
Etablering og vekst

Ideell geografisk beliggenhet

Innen mange områder har Sør-Aurdal en ideell beliggenhet rent geografisk. Vi er først i Valdres som en reiselivsdestinasjon, men også en gjennomfartsåre for et langt større marked. Vi har en tiltrekkende beliggenhet på bygda, til fjells og nær mektig natur, likevel har vi relativt beskjeden reiseavstand til de fleste urbane strøk på Østlandet.
Sør-Aurdal har vært offensive på utvikling av fiber- og nettilgang, hvor målsetningen er at 90% av kommunen skal ha tilgang på høyhastighets Internett innen utgangen av 2021.
Innen flere bransjer har vi allerede ledende aktører og sterke fagmiljøer i kommunen. Bygg og anlegg, skogsdrift og forvaltning av tre, og psykiatriske helse er eksempler på dette.
Sandvika: 2 timer
Gjøvik: 1 timer
Fagernes: 1/2 time
Dokka: 1/2 time
Gol: 1 time
Ca. reisetid fra ytterpunkt i kommunen

Økonomiske fordeler og trygg arbeidskraft

Sammenligner vi oss med store deler av landet, vil din bedrift ha direkte økonomiske fordeler ved å drive i Sør-Aurdal.
Mindre konkurranse og mer plass gir ofte lavere kostnader på flere områder, husleie kan være et eksempel. Lavere lønnsforventninger, mindre konkurranse om flinke medarbeidere og redusert arbeidsgiveravgift, er også rammebetingelser som hjelper godt på arbeidskostnadene.
Foto: Valdrestømmer, Svein Brager

Økonomisk støtte og rådgivning

Både kommune og stat heier på næringsutvikling i Bygde-Norge, noe man fort kan merke seg hvis man søker offentlig støtte til sitt prosjekt.
Fra Sør-Aurdal kommune kan du forvente rådgivning og bistand i de ulike fasene, i tillegg forvalter kommunen 4 næringsfond som skal brukes til næringsutvikling i kommunen.
Kommunen har også tilgang på næringstomter. Har du andre behov enn det tilbudene dekker i dag, så kan du gå i dialog med kommunen.
Les mer på nettsidene til Sør-Aurdal kommune.
Stig Solbrekken
Næringsrådgiver i Sør-Aurdal kommune
Send mail
473 91 295
envelopephone-handsetmap-markerlinkcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram