Hvit m i mitt sør-aurdal

Næringslokaler i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal har god tradisjon for handel og håndverk. Industri i større format har det derimot ikke vært så mye av. Det har derfor ikke gitt oss store tomme næringslokaler av noe slag. Det eneste større bygget med mulighet for fleksible lokaler er Sliperiet på Bagn.
Nedenfor er noen tanker rundt mulighetene for næringslokaler. Det gjelder både kjøp og salg.
Næringseiendommer for salg på Finn.no finner du her
Foto: Sliperiet i Bagn, Oddvar Fremgaard
Næringsliv
Næringslokaler

Mulige næringslokaler:

Sliperiet
Kontor– lager - lett produksjon (Bagn)
Oddvar Fremgaard, tlf. 915 58 888
Begna Industriområde
Tomter (Begnadalen)
Sør-Aurdal kommune, tlf. 61 34 85 28
Valdres Kontorpark
Kontorer (Hedalen)
www.kontorparken.no
Osvald Fossholm, tlf. 90 88 73 93

Butikklokaler

For hundre år siden var det mange nærbutikker i kommunen. De fleste er nedlagt, men hver bygd har stort sett én eller flere dagligvareforretninger. Disse drives godt. De nedlagte butikkene lå spredt plassert og har stort sett blitt bolighus. Butikklokaler kan være mulig i Bagn sentrum.

Kontorlokaler

Kommunen har ingen større kontorbygg, men det er muligheter for enkeltkontorer både alene eller i kontorfellesskap i flere av bygdene. På Bagn kan det være muligheter for større kontorlokaler i for eksempel Sliperiet.

Lagerlokaler

Som nevnt er det få nedlagte virksomheter og pågangen er større enn etterspørselen når det gjelder lagerlokaler. Det kan være muligheter for leie på gårdsbruk eller på Sliperiet på Bagn.

Produksjonslokaler

Større etterspørsel enn tilbud. Begna-området kan ha ledige lokaler.

Næringstomter

Begna Industriområde har ledige næringstomer.
linkcrossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram